19 Aralık 2014 Cuma

Eserin Adı : Elektra
Eserin Orjinal Adı : Elektra
Yazar : Sophokles
Yayınlanma Tarihi ve Yeri : 2003,İstanbul
Yayın Evi : Bordo Siyah Yayınları
Türü : Tiyatro Oyunu
Sayfa Sayısı : 120
Puanım : 4.5
Konusu : Klasik Yunan tragedyalarının olduğu gibi "Elektra" tragedyasının seyircisi de, kraliçe Klytaimnestra'nın, donanmasından rüzgarı esirgeyen tanrılara öz kızı Iphigenia'yı kurban eden Agememnon'dan korkunç bir intikam aldığını ve sonrasını bilmekteydi...

Kitap Hakkındaki Yorumum :

Bir oyuncu olarak klasik yunan tragedyaları ve Sophokles dönemi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu eserlerin günümüze kadar ulaşmış olması bile onları mükemmel yapıyor kanımca. Sophokles İ.Ö. 497 - 406 yıllarında Atina'da yaşamış bir oyun yazarı. Bu dönemde peş peşe üç büyük oyun yazarının geldiğini görüyoruz. Sophoklesten yirmi beş yaş büyük Aiskhylos (525-456) ve kendisinden on iki yaş küçük Euripides (485-407). Sophokles bu ikisi arasında birleştirici bir ara halka görevi görmüştür. Klasik tiyatronun içeriğinden çok, sahneye koyma uygulamasına yenilikçi katkılar sağlamıştır. Bu eserlerde dönemin eğilimleri, politikaları, entelektüel akımları, mitosla harmanlanarak sunulurken, tek tek olaylar, bu mitik örgünün içinden ayrıca tarihsel gerçeklikler olarak öne çıkarılır. Sophokles'in 123 oyunu olduğu sanılmakta, ancak bunların 114'ü bilinmektedir. Birbiri ardına dört parçadan oluşmuş klasik tiyatronun içerik çatısını terk ederek, bütünlüklü tek parça oyunlara geçmiştir. Aiskhylos tragedyaya ikinci oyuncuyu sokmuştur, Sophokles bir adım daha atarak üçüncü oyuncuyu sahneye sürer. Bu gelişme dikkatlerin oyunun içeriğiyle birlikte artık, oyuncuya ve role kayması demektir. Dolayısıyla da oyunculuk önem kazandıkça rol ile oyuncu arasındaki uygunlukta önem kazanmıştır. Koro şarkıcılarını da on iki den on beşe yükseltir. Fona görüntü yerleştirme geleneği de yine Sophokles tarafından başlatılan bir uygulamadır. Kendisine örnek aldığı Aiskhylos gibi ağırlıklı olarak oyunlarında Troya ve Tebai' yi işlese de içerik de daha eleştirel bir bakış açısı geliştirerek bu alanda da bir yenilik geliştirir.Dilde de bir devrim yaparak oyuncuları normal konuşma diline yakın konuşturur. En bilinen oyunları ; Antigone, Odipus ve Elektradır. 

Elektra da, annesi ve aşığı tarafından öldürülen babasının intikamı için, küçük kardeşini ülke dışına gönderen ve dönüp intikamını alması için gün sayan Elektra'yı görüyoruz. Annesi ve aşığından oluşan yönetime yaltaklanmadığı için aşağılanan ve hizmetçilik yapmaya zorlanan Elektra tüm umutlarını erkek kardeşi Orastes'tedir. Ülkeye dönen Orastes gizlenerek ve kendisinin öldüğünü bildirerek saraya sokulur ve annesinden ve aşığından babasının intikamını alır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder